Reklama

Program zwiedzaj i pracuj Australia, od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłym roku został on zamknięty 17 sierpnia. Równoznaczne było to z przydzieleniem limitu 200 grantów. W 2017 wnioski i zaświadczenia do kolejnej edycji programu można składać od 12 czerwca. Głównym celem Work & Holiday jest pobyt wypoczynkowy w Australii. Jakie warunki należy spełnić, by zakwalifikować się na wyjazd w 2017 roku?

Stosunkowo niedawno Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie szereg warunków umożliwiający przyjęcie do Work & Holiday. Każdy, kto ubiega się o uczestnictwo w programie, musi mieć ukończony 18 rok życia oraz w momencie składania wniosku o wizę nieprzekroczony próg 31 lat. Należy posiadać obywatelstwo polskie i ważny paszport. Podczas podróży i życia w Australii kandydatom nie mogą towarzyszyć dzieci będące na ich utrzymaniu. Ponad to zabronione jest ponowne uczestnictwo. Według dalszych ustaleń kandydat do otrzymania wizy musi być wyposażony w bilet powrotny oraz taki, który będzie go upoważniał do dalszej podróży. W przypadku ich braku należy mieć odpowiednie środki na jego zakup. Podobnie sytuacja się ma co do niepodjęcia pracy w Australii. Wymagana jest dyspozycyjność finansowa na poziomie 5 tysięcy A$ na utrzymanie własne. Co więcej, ważną rzecz stanowi ubezpieczenie zdrowotne (takie by obejmowało również opiekę szpitalną).

Kandydaci poza powyższymi wymaganiami muszą mieć wykształcenie wyższe bądź przynajmniej dwa lata studiów licencjackich. Każdy ubiegający się o udział w Work & Holiday powinien zastanowić się nad starannym przygotowaniem (lub doszlifowaniem) języka angielskiego. Obywatele RP muszą wyzkazać się jego znajomością przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Wszystkie dokumenty kandydat jest zobowiązany złożyć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Ostatnim krokiem do dopełnienia formalności jest uzyskanie zaświadczenia od MPIPS w oparciu o okazane (powyżej wymagane) dokumenty.  Podsumowując, do wydania zaświadczenia wymagane są:

  • Oświadczenia kandydata o spełnieniu warunków uczestnictwa w Work & Holiday.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • Przekazanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W dalszych krokach pozostaje nam dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem wizy. Ministerstwo nie pośredniczy w tej procedurze. Zaświadczenia wydawane przez nie, są jednym z warunków jej uzyskania.

Dowiedz się więcej informacji o programie Zwiedzaj i Pracuj w Australii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj nazwę użytkownika