Reklama

W świetle zmian w programie wizowym, które miały miejsce w pierwszej połowie tego roku, wiele osób zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób mogą dostać się do Australii. Skoro reformy miały ograniczyć napływ specjalistów z zewnątrz, a tym samym zachęcić pracodawców do zatrudniania osób, które już fizycznie znajdują się w Down Under, szczególnym zainteresowaniem zaczęły cieszyć się wizy, które nie są ściśle pracowniczymi, jednak pozwalają na nieograniczony czasowo pobyt w kraju.

Jednym z takich rozwiązań są wizy partnerskie, bowiem mowa tutaj o subclass 801 (stały pobyt) oraz 820 (pobyt tymczasowy). 

Kto może się starać?

Przede wszystkim należy pamiętać, że o 801 i 820 można starać się w przypadku, kiedy nasz partner jest obywatelem Australii lub jej stałym rezydentem. Ważne jest jednak to, że nie musimy być w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w Australii, aby skorzystać z wizy partnerskiej. Także konkubinat umożliwia skorzystanie z tej opcji przyjazdu na Antypody, pod warunkiem, że relacja utrzymuje się od co najmniej 12 miesięcy.

Nawet, jeśli poznaliśmy naszą drugą połówkę podczas pobytu w Australii na wizie tymczasowej i przed zakończeniem jej ważności złożyliśmy wniosek o przyznanie wizy partnerskiej, wciąż możemy przebywać w kraju, nawet jeśli nasza wiza straciła ważność. Według aktualnie obowiązującego prawa, w momencie, kiedy składamy wniosek o subclass 820, przysługuje nam także BVA, czyli Bridging visa A. Ta pozwala nam na kontynuowanie nauki lub podjęcie zatrudnienia w Down Under, jednak nie daje swobody opuszczenia kraju z prawem do powrotu. Jeśli natomiast planujemy wyjechać z Australii i powrócić do niej jeszcze zanim rozpatrzony zostanie wniosek o wizę partnerską, należy aplikować o BVB, tj. Bridgin visa B. Warto pamiętać, że BVA jest darmowe, jednak druga opcja kosztuje już 145 AUD. Obie BVA są ważne od momentu wygaśnięcia innej wizy tymczasowej do chwili rozpatrzenia wniosku o 820.

Jak wygląda procedura?

Niemożliwe jest ubieganie się od razu o prawo do stałego pobytu, czyli wizy 801. Najpierw należy otrzymać subclass 820, który umożliwia nam przebywanie na terytorium Australii do czasu aż rozpatrzony zostanie wniosek o permanentną rezydencję.

W przypadku, kiedy dopełniamy kwestie formalne, czeka nas podobna procedura, jak w przypadku wiz pracowniczych. Musimy bowiem cechować się dobrym stanem zdrowia, nie mieć w przeszłości zatargów z prawem ani nie posiadać długów względem australijskiego rządu. Wiele osób zapomina o fakcie, że także partner będący już obywatelem lub stałym rezydentem, musi mieć czystą kartotekę. W innym wypadku nasz wniosek może zostać odrzucony przez urząd.

Wizy partnerskiej nie dostaną także osoby, którym podczas pobytu w Australii anulowano prawo do pobytu w kraju lub odmówiono przedłużenia innej wizy tymczasowej lub stałej.

Jaki jest koszt subclass 801 i 820?

Jest to dosyć kosztowny wydatek, ponieważ w większości przypadków wynosi on aż 7000 dolarów. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że opłatę tę uiszczamy wyłącznie raz podczas składania wniosku o pobyt tymczasowy. W przypadku, kiedy ten zostanie nam udzielony, procedura o przyznanie wizy stałej jest już bezpłatna.

Według australijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 75% wniosków o wizę 820 rozpatrywanych jest w ciągu 20 miesięcy. Oznacza to, że rozwiązanie to nie jest sposobem na szybkie uzyskanie możliwości relokacji do Australii, ale daje stosunkowo duże szanse na przeprowadzenie się do Down Under na stałe, co dla osób, które nie kwalifikują się do otrzymania innej wizy gwarantującej nieograniczony pobyt, jest często jedyną deską ratunku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj nazwę użytkownika