Reklama

Australia Day jest wyjątkowym dniem dla osób, które starają się o uzyskanie australijskiego paszportu. Szacuje się, że w tym roku podczas uroczystości odbywających się na terenie kraju nawet 16 000 osób otrzyma status australijskiego obywatela.

>> Sprawdź czy możesz ubiegać się o australijskie obywatelstwo <<

Podczas oficjalnego nadania obywatelstwa, kandydaci którzy spełnili szereg wymagań zobowiązani są do złożenia przysięgi, czyli Pledge of Commitment to Australia, której słowa brzmią:

From this time forward, under God,

I pledge my loyalty to Australia and its people,

whose democratic beliefs I share,

whose rights and liberties I respect,

and whose laws I will uphold and obey.

W trakcie uroczystości kandydatom na oficjalnych Australijczyków wręcza się Certificate of Australian Citizenship. Certyfikat będący potwierdzeniem tego, że posiadacz może cieszyć się przywilejami obywatela.

Warto jednak pamiętać o tym, kto może ubiegać się o obywatelstwo poprzez naturalizację. Prawo przewiduje tutaj szereg wymagań, które każdy kandydat powinien spełnić. Są to:

  • przebywanie w Australii przez minimum 12 miesięcy na prawach stałego rezydenta
  • nie opuszczanie terytorium Australii na dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 4 lat oraz na dłużej niż 3 miesiące w ciągu ostatniego roku bezpośrednio przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa.
  • możliwość udokumentowania, że w ciągu 4 lat poprzedzających złożenie wniosku przez cały okres przebywało się w Australii legalnie
  • posiadanie wiedzy umożliwiające zrozumienie praw i obowiązków związanych z posiadaniem australijskiego obywatelstwa
  • możliwość porozumienia się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym
  • po uzyskaniu obywatelstwa planuje się pozostać w Australii i/lub utworzyć w kraju centrum interesów życiowych.

Dopiero po spełnieniu wszystkich tych przesłanek istnieje możliwość, aby nasza aplikacja o nadanie statusu obywatela Australii została rozpatrzona pomyślnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj nazwę użytkownika