Reklama

Rok podatkowy w Australii zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca następnego roku. Zaliczkę na podatek dochodowy zobowiązany jest odprowadzić pracodawca. Przy osiąganiu dochodu nieprzekraczającego 18 200 AUD jesteśmy zwolnieni od podatku. Istnieje też jeszcze jeden „haczyk” w stawkach podatkowych i kwotach wolnych. Ta inna jest w przypadku rezydentów, a inna w przypadku cudzoziemców. Czym się różnią te dwa pojęcia i jak wygląda rozliczenie z Urzędem Skarbowym w Australii?

Na początku wyjaśnimy dwa pojęcia. Rezydent jest to osoba, która studiowała minimum pół roku w Australii (w przypadku studentów). Musi także przez ten okres zamieszkiwać pod tym samym adresem oraz większość tego czasu przepracować w jednym miejscu. Taka sytuacja czyni z Ciebie rezydenta, czyli dla Urzędu po prostu mieszkańca. Idąc tym tropem „nie mieszkańcem”- cudzoziemcem jest osoba niespełniająca powyższych warunków.

Według tej klasyfikacji rozliczamy się z urzędem skarbowym. Kwota wolna od podatku wynosząca, jak wyżej napisaliśmy 18 200 AUD, dotyczy wyłącznie rezydentów. Jeżeli masz status cudzoziemca od każdego 1 AUD musisz zapłacić 32,5 centa. W przypadku przychodów wyższych od 18 200 AUD, ale do 37 000 AUD zapłacimy 19 centów z każdego dolara zarobionego powyżej kwoty wolnej od podatku. Sytuacja ta dotyczy mieszkańców Australii. Cudzoziemiec do stawki 80 000 AUD jest zobowiązany zapłacić urzędowi nadal tę samą wartość 32,5 centów.

Będąc mieszkańcem Australii, którego roczne przychody przekraczają 37 000 AUD, ale nie dobijają do progu 80 000 AUD musimy zapłacić 3,572 dolarów oraz dodatkowo 32,5 centa za każde zarobione AUD powyżej 37 000 (czyli wcześniejszego progu). Przedostatni próg dotyczy osób, których zarobek przekracza 80 000 AUD, jednak nie jest większy 180 000 AUD zapłaci dla ATO (Australijki Urząd Skarbowy) 17 547 dolarów oraz 37 centów od każdego 1 AUD zarobionego powyżej 80 tys.

Ostatni przypadek dotyczy osób, których dochód przekraczał 180 tys. AUD. Będą oni musieli zapłacić 54 547 dolarów oraz 45 centów za każdy zarobiony dolar powyżej kwoty 180 tys. AUD. Rzecz jasna stawki podatkowe dla cudzoziemców są dużo wyższe. Zestawienie obrazuje poniższa tabela.

Przychód (AUD)

Podatek dla rezydentów

Podatek dla cudzoziemców

0 – 18 200

ZWOLNIONY

32,5 centa od każdego 1 AUD

18 201 – 37 000

19 centów od każdego 1 AUD powyżej kwoty 18 200

32,5 centa od każdego 1 AUD

37 001 – 80 000

3 572 AUD oraz 32,5 centa od każdego 1 AUD powyżej 37 000 AUD

32,5 centa od każdego 1 AUD

80 001 – 180 000

17 547 AUD oraz 37 centów od każdego 1 AUD powyżej 80 000 AUD

26 000 AUD oraz 37 centów od każdego 1 AUD powyżej 80 000 AUD

Powyżej 180 000

54 547 AUD oraz 45 centów od każdego 1 AUD powyżej 180 000 AUD

63 000 AUD oraz 45 centów od każdego 1 AUD powyżej 180 000 AUD

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj nazwę użytkownika