Reklama

W czerwcu tego roku, po tym jak światło dzienne ujrzały najnowsze statystyki dotyczące imigrantów, którzy przebywają na Antypodach wbrew prawu, australijski dziennik Courier Mail donosił o nieudolności służb granicznych. Okazało się bowiem, że według oficjalnych danych, nawet 64 000 osób zamieszkuje Australię nielegalnie, z czego ponad połowa ukrywa się przez urzędnikami już od ponad dwóch lat. Dziennikarze gazety pisali wtedy o rekordziście, który przedłużył swój pobyt w kraju… o 40 lat więcej niż zezwalały mu na to przepisy.

Ostrożne szacunki mówią o tym, że spośród tej ogromnej grupy ludzi, około 33% jest aktywna zawodowo, a ze względu na swoje trudne położenie i skomplikowaną sytuację związaną z brakiem wiz, ludzie ci zmuszeni są do pracy w tzw. „szarej strefie”. To oznacza, że ponad 20 000 obcokrajowców pracuje w Australii nie posiadając przywilejów, które prawo gwarantuje każdemu uczestnikowi rynku pracy.

Co zatem może grozić pracownikom i pracodawcom, którzy decydują się na sprzyjaniu pracy „na czarno”?

Lokalne prawo przewiduje surowe kary dla firm zatrudniających nielegalnie. Te zaczynają się już od kwot rzędu 3,780 AUD i mogą sięgać nawet 315,000 dolarów. Podane sumy dotyczą grzywien, które należy zapłacić za każdego niezarejestrowanego podwładnego, zatem w przypadku kilkunastu osób, Australian Border Force może nałożyć karę, która nie tylko będzie dotkliwa dla przedsiębiorcy, ale może nawet doprowadzić do bankructwa całego biznesu.

W przypadkach, kiedy naruszenie prawa jest rażące, służby mogą złożyć także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko nieuczciwemu pracodawcy. Najwyższy przewidziany przez kodeks wymiar kary wynosi wówczas 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Poniżej znajduje się zestawienie metod, jakie stosują australijskie urzędy w celu zniechęcenia przedsiębiorców do zatrudniania „na czarno”.

Kategoria wykroczenia Maksymalna kara
Pouczenie Oficjalne ostrzeżenie
Naruszenie prawa
3,780 AUD grzywny dla sole traderów
18,900 AUD grzywny dla firm
Sprawa cywilna
18,900 AUD grzywny dla sole traderów
94,500 AUD grzywny dla firm
Przestępstwo
25,200 AUD grzywny i/lub do 2 lat pozbawienia wolności dla sole traderów
126,000 AUD grzywny dla firm
Poważne przestępstwo
63,000 AUD grzywny i/lub do 5 lat pozbawienia wolności dla sole traderów
315,000 AUD grzywny dla firm

Kategorię wykroczenia przypisuje się w oparciu o to, na jaką skalę i w jaki sposób zatrudniano takie osoby. Inaczej bowiem strażnicy graniczni podejdą do sprawy, kiedy nielegalny pracownik cieszy się dobrymi warunkami płacowymi i wykonuje swoje obowiązki w komfortowych warunkach, inaczej kiedy otrzymuje on głodową pensję i jest skazany na pracę w warunkach zagrażających życiu.

Co natomiast grozi pracownikowi? Najczęściej dokonuje się po prostu deportacji, zatem nie należy obawiać się konieczności opłacenia grzywny za nielegalną pracę wystawioną przez ABF. Nie wyklucza to jednak potencjalnej sytuacji, kiedy naszym nieopodatkowanym dochodem może zainteresować się Australian Taxation Office i w takim wypadku, urząd skarbowy teoretycznie będzie starał się o ściągnięcie należności za nieopłacony podatek dochodowy wraz z odsetkami.

W przypadku, kiedy wiemy o procederze zatrudniania nielegalnych pracowników, Department of Home Affairs zachęca do zgłoszenia naszych podejrzeń za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy internetowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj nazwę użytkownika